Folrat d’escales amb sòl laminat

Forrado de escaleras con suelo laminado
Forrado de escaleras con suelo laminado 2
Forrado de escaleras con suelo laminado 3
Forrado de escaleras con suelo laminado 4
Forrado de escaleras con suelo laminado 4

Treball de folrat d’escales amb tarima de sòl lamimat, la instal·lació no es realitza de forma flotant perquè les taules van encolades sobre els esglaons.